ติดต่อเรา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

เบอร์โทรติดต่อ
Tel. +66 53 943220, +66 53 943215, +66 53 943274 
Fax. +66 53 943220 

 

MAIN MENU

SUB TITLE


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

เบอร์โทรติดต่อ
Tel. +66 53 943220, +66 53 943215, +66 53 943274 
Fax. +66 53 943220 

Copyright © 2016 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Humanities,Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200